کنکور
 
 
konkor2020
 

● اول گُل را بکارید و بعد به آن آب دهید. یعنی اول باید درس را خوب یاد بگیرید و بعد آن را مرور کنید.

●جلوی تلویزیون و جاهای شلوغ و باغ و پارک، جای مرور نیست. مرور هم باید با تمرکز در جای و زمان مناسب انجام شود.

●مرورهای اولیه، کمر بُرند یعنی زمان میگیرند چون در مراحل اول یادگیری و تعمیق مطالب هستید. مرورهای بعدی از پس از ایجاد تسلط، سریعتر انجام میگیرند و هُلواند.

●وسواس نداشته باشید، بگذارید مطلب خوب جا بیفتد. به خاطر ترس از فراموش شدن مطلب، خود را وادار به دورهی زودرس و نابجای آنها نکنید.

●برای مرور خود از یک سررسید استفاده کنید و تاریخ مرور هر موضوع را در آن وارد کنید.

●در هر مرور، اشکالات و اشتباهات قبلی را کنترل و یادآوری کنید و تأکید شما برروی قسمتهای فراموش شده باشد.

●در هر مرحله از مرور سعی کنید به نکاتی دست یابید که در مراحل قبل متوجهی آن نشده بودید.
 
چند روش برای مرور

1 – مرور چشمی: در آغاز تیتر اصلی هر صفحه را میبینید، کتاب را میبندید و سپس برای خودتان به طور خلاصه شرح میدهید که در آن تیتر اصلی چه عناوینی فرعی، چه اشکال و یا نمودارهایی وجود دارد. بعد کتاب را باز میکنید و بررسی میکنید تا چه حد درست عمل کردهاید.

2 – مرور رفاقتی: چند تا دوست با معرفت، نهایت 4 نفر کنار هم جمع میشوید. هر نفر قسمتی از یک مطلب یا موضوع را برای دیگران شرح میدهد. هر کس نکتهای را که به نظرش میرسد برای دیگران میگوید و هر کس که قبلاً به آن نکته توجه نکرده، آن را به نکات خود میافزاید و یادداشت میکند.

3 – مرور تستی: ابتدا از هر قسمت به زدن تست ضریبدار میپردازیم مثلاً تست شمارهی 5 بعد تست شمارهی 10، بعد 15. با این روش میفهمیم کدام قسمت را بیشتر فراموش کردهایم و آنها را مطالعه میکنیم.

 |+| نوشته شده در  پنجشنبه نهم دی ۱۳۸۹ساعت 9:31  توسط حسین  | 
 
  بالا